PAT 1 ตุลาคม 2558

ข้อง่ายเริ่มง่ายขึ้นกว่า 4 ชุดก่อนหน้า แต่ข้อยากยังเหมือนเดิม

ข้อสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ชุดนี้มี 45 ข้อ แบ่งเป็นช้อยส์ 5 ตัวเลือก 30 ข้อ ข้อละ 6 คะแนน และระบายตัวเลข 15 ข้อ ข้อละ 8 คะแนน รวม 2 ตอนมีคะแนนเต็ม 300 คะแนน แต่โดยทั่วไปแล้วค่าเฉลี่ยของคะแนนทั่วประเทศจะอยู่ที่ประมาณ 50 - 60 คะแนน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของข้อสอบ PAT1 ไปเสียแล้ว สำหรับใครที่ต้องการเข้าคณะดีๆ มหาวิทยาลัยดังๆ เน้นทำให้ได้คะแนนเกิน 120 รับรองว่าติดสบายๆ แทบทุกคณะ

 

ข้อสอบชุดนี้มีการปรับเปลี่ยนสำคัญอย่างหนึ่ง คือ มีการเพิ่มจำนวนตัวเลือกจาก 4 ช้อยส์ไปเป็น 5 ช้อยส์ ทำให้โจทย์ประเภทให้ข้อความ (ก) ข้อความ (ข) มาแล้วถาม (ก) ถูกหรือผิด (ข) ถูกหรือผิด ได้วิวัฒนาการไปเป็นโจทย์แนวใหม่ที่มีข้อความ (ก), (ข), (ค) ให้ตรวจสอบถึง 3 ข้อ แล้วช้อยส์ก็กลายมาเป็น (ก) ถูกข้อเดียว, (ข) ถูกข้อเดียว, (ค) ถูกข้อเดียว, ผิดทุกข้อ และ ถูกทุกข้อ แทนแบบเก่า ตรงนี้ดูเหมือนว่าเพิ่มขึ้นช้อยส์เดียวน่าจะไม่ยากขึ้นมาก แต่ในความเป็นจริงเราจะต้องตรวจสอบข้อความเพิ่มขึ้นจาก (ก) (ข) สองข้อ มาเป็น (ก) (ข) (ค) สามข้อ เรียกได้ว่าเสียเวลามากขึ้นเป็นเท่าครึ่งเลยทีเดียว

 

ความยากโดยรวมของข้อสอบชุดนี้ถือว่าง่ายลงเมื่อเทียบกับ 4 ชุดก่อนหน้าที่มีจำนวนข้อเป็น 45 ข้อเท่าๆ กัน แต่จำนวนข้อยาก และความยากของข้อยากยังคงเหมือนๆ เดิม ซึ่งน่าจะสงผล 2 อย่าง คือ คะแนนเฉลี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นจากคะแนนรอบแรกของปีที่แล้วเล็กน้อย คือ เพิ่มขึ้นไม่เกิน 5 คะแนน จากที่เคยมี x̅ = 51.56 น่าจะเพิ่มขึ้นเป็นไม่เกิน 56 คะแนน อย่างที่สองที่จะเกิดขึ้น คือ จำนวนผู้ได้คะแนนในช่วง 80 - 120 จะเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้คะแนนรวมรับตรงและแอดมิชชั่นที่ใช้ PAT1 น่าจะสูงขึ้นตามไปด้วย


สำหรับน้องๆ ที่กำลังเตรียมตัวสอบ PAT 1 รอบ 2 ในเดือนมีนาคม 2559 นี้ คาดว่าข้อสอบ PAT1 รอบ 2 ที่กำลังจะออกมาจะมีความยากและแนวทางของข้อสอบใกล้เคียงกันกับชุดนี้ ใครที่พลาดไม่ได้เข้าไปสอบรอบแรก แนะนำว่าอย่าพลาดทำข้อสอบชุดนี้เด็ดขาด ส่วนใครที่ไปเจอข้อสอบชุดนี้ในสนามสอบมาแล้ว ก็ต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ครั้งที่แล้ว ข้อไหนทำไม่ได้ก็ดูเฉลยเป็นแนวทาง แต่ละข้อ แต่ละแนวมีทริกอะไรที่ช่วยลดเวลาในการทำข้อสอบพี่ๆ ก็จัดเต็มให้ในเฉลยละเอียดอย่างครบถ้วนแล้ว ข้อไหนเคยพลาดจุดไหนก็ทำความเข้าใจใหม่ บางข้อที่อาจจะเคยทำได้ตอนสอบมาแล้วก็ยังคุ้มค่าที่จะดูเฉลยว่ามีแนวทางการทำแบบอื่นๆ ที่เร็วขึ้นกว่าเดิม ใครที่ตั้งใจเตรียมตัวไปก็ขอให้ได้คะแนนสมกับที่ตั้งใจไว้ทุกคนนะครับ

 

เขียนมาตั้งนานขอแอบโปรโมทนิดส์นึง ใครตั้งใจจะเก็บคะแนน 100 - 160 คะแนน แล้วไม่อยากไปทำดะทุกข้อในห้องสอบ แนะนำคอร์สติว PAT1 Hack ที่เน้นเลือกอ่าน เลือกติวข้อสอบตามโอกาสที่จะทำข้อสอบได้เร็วกว่าก่อน คือ เลือกเรื่องที่เราถนัดอยู่แล้ว เติมอาวุธตะลุยโจทย์จุดนั้นให้ครบมือ แล้วค่อยๆ เพิ่มเรื่องที่ออกบ่อยออกง่ายที่เหมาะกับเราเข้ามาให้เรียนได้เรื่อยๆ เป็นแนวทางการเตรียมตัวสอบ PAT1 ที่ประหยัดเวลามากที่สุด น้องๆ จะได้มีเวลาไปเตรียมสอบวิชาอื่นด้วย ของเค้าดีจริงๆ พี่คอนเฟิร์ม! 

45 ข้อ

 1. ความยาก : ง่าย ข้อ 1 ตรรกศาสตร์
 2. ความยาก : ง่าย ข้อ 2 เซต
 3. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 3 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ
 4. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 4 ตรีโกณมิติ
 5. ความยาก : ยาก ข้อ 5 ตรีโกณมิติ
 6. ความยาก : ยาก ข้อ 6 ตรีโกณมิติ
 7. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 7 ตรีโกณมิติ
 8. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 8 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 9. ความยาก : ง่าย ข้อ 9 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 10. ความยาก : ยาก ข้อ 10 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
 11. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 11 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
 12. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 12 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ, ตรรกศาสตร์
 13. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 13 ลิมิตและความต่อเนื่อง
 14. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 14 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย, แคลคูลัส
 15. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 15 แคลคูลัส
 16. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 16 เวกเตอร์
 17. ความยาก : ยาก ข้อ 17 ความน่าจะเป็น
 18. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 18 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 19. ความยาก : ยาก ข้อ 19 จำนวนเชิงซ้อน
 20. ความยาก : ยาก ข้อ 20 ลำดับและอนุกรม
 21. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 21 สถิติ
 22. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 22 สถิติ
 23. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 23 ลำดับและอนุกรม
 24. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 24 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 25. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 25 กำหนดการเชิงเส้น
 26. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 26 เมทริกซ์
 27. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 27 เวกเตอร์
 28. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 28 ทฤษฎีจำนวน
 29. ความยาก : ง่าย ข้อ 29 สถิติ
 30. ความยาก : ยาก ข้อ 30 สถิติ, ปัญหาเชาว์
 31. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 31 เซต
 32. ความยาก : ยาก ข้อ 32 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 33. ความยาก : ยาก ข้อ 33 แคลคูลัส
 34. ความยาก : ง่าย ข้อ 34 แคลคูลัส
 35. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 35 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม, ลำดับและอนุกรม
 36. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 36 เมทริกซ์
 37. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 37 ลำดับและอนุกรม
 38. ความยาก : ง่าย ข้อ 38 ความน่าจะเป็น
 39. ความยาก : ง่าย ข้อ 39 สถิติ
 40. ความยาก : ยาก ข้อ 40 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
 41. ความยาก : ยาก ข้อ 41 ทฤษฎีจำนวน
 42. ความยาก : ยาก ข้อ 42 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 43. ความยาก : ยาก ข้อ 43 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 44. ความยาก : โหดสัส ข้อ 44 สถิติ
 45. ความยาก : ยาก ข้อ 45 ทฤษฎีจำนวน