durian-logo-desktop
durian-logo-mobile
คอร์สเรียน
เกี่ยวกับเรา
นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
OpenDurian ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของบริษัท โอเพ่นดูเรียน จำกัด (OpenDurian Co., Ltd.) ("โอเพ่นดูเรียน" หรือ "บริษัท" หรือ "ผู้ให้บริการ")
เรารวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง
1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น ทางโอเพ่นดูเรียนจึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ เช่น ชื่อผู้ใช้ ที่อยู่อีเมล์ รหัสผ่าน หรือข้อมูลโซเชียลออนไลน์ (Online Social Profile) เป็นต้น
2. ในกรณีที่คุณสมัครใช้บริการผ่านทาง Social Login เช่น Facebook Twitter หรือ Google ทางโอเพ่นดูเรียนจะทำการจัดการเก็บข้อมูลโซเชียลพื้นฐาน เช่น ชื่อโปรไฟล์ ภาพแสดงโปรไฟล์ ตามที่คุณได้ให้คำอนุญาต และผู้ให้บริการโซเชียลนั้นๆ ยินยอมให้เข้าถึงได้
3. ในกรณีที่คุณสมัครคอร์สเรียนหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากโอเพ่นดูเรียน เพื่อความสะดวกในการติดต่อและให้ความช่วยเหลือ ทางบริษัทจะสอบถามและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม ได้แก่ ชื่อและนามสกุลจริง เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ (ในกรณีสินค้าที่ต้องจัดส่ง) รวมถึงชื่อผู้ใช้ของบริการส่งข้อความออนไลน์ เช่น LINE หรืออื่นๆ
4. เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของโอเพ่นดูเรียน มีการเก็บข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตพื้นฐาน เช่น หมายเลขไอพี เขตการให้บริการอินเตอร์เน็ต การเยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็นต้น สำหรับจัดเก็บและวิเคราะห์การเข้าถึงและใช้งานส่วนต่างๆ ของโอเพ่นดูเรียน เพื่อการสร้างและปรับปรุงเนื้อหาทางวิชาการให้ครอบคลุมและใช้งานได้ง่ายขึ้นต่อไป
เราปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างไร
 • โจทย์และการเรียบเรียงโจทย์จากข้อสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ที่มิใช่แนวข้อสอบหรือเฉลย เป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ทางบริษัทโอเพ่นดูเรียน จำกัด มิได้มีความเกี่ยวข้องกับ สทศ. และได้นำโจทย์และการเรียบเรียงโจทย์จากข้อสอบ PAT1 มาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการเรียนการสอนโดยไม่แสวงหาผลกำไรเท่านั้น
 • โอเพ่นดูเรียน ไม่มีนโยบายจัดเก็บข้อความพาสเวิร์ด (clear-text password) ของคุณ การยืนยันตัวตนจะทำผ่านผลการเข้ารหัส (encoded string) ที่คำนวณเก็บไว้จากการสมัครใช้งานครั้งแรกหรือเปลี่ยนพาสเวิร์ดใหม่เท่านั้น
 • โอเพ่นดูเรียน ไม่สามารถเข้าถึงหรือรับรู้พาสเวิร์ดของบริการโซเชียลของคุณได้
 • โอเพ่นดูเรียน ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลรหัสบัตรเครดิต
 • การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
  1. โอเพ่นดูเรียน จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของคุณในกิจการหรือกิจกรรมของเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของเราเท่านั้น
  2. โอเพ่นดูเรียน ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของเราได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคุณเท่านั้น
  3. ในกรณีที่ โอเพ่นได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น การจัดพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น เป็นต้น ทางโอเพ่นดูเรียนจะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของโอเพ่นดูเรียน
  4. โอเพ่นดูเรียนอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองจากความรับผิดชอบ เพื่อปฏิบัติตามหมายศาล ตามกระบวนการยุติธรรม ตามคำร้องขอจากเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย หรือตามความจำเป็นอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้
  สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
  เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของคุณ หากคุณต้องการเข้าถึง แก้ไข ลบ หรือคัดค้านการนำข้อมูลส่วนตัวไปดำเนินการ กรุณาติดต่อเราที่ ฝ่ายบริการความสุข เพื่อเป็นการปกป้องความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของคุณ เราจะตรวจสอบตัวตนก่อนจะอนุมัติให้คุณเข้าถึงหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว โดยทางโอเพ่นดูเรียนจะตอบกลับคำขอเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวภายในกรอบเวลาที่เหมาะสม
  นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้และพิกเซลแท็กของบริการบนเว็บไซต์
 • โอเพ่นดูเรียนใช้คุกกี้ชั่วคราวเพื่อคงสถานะการเข้าสู่ระบบของคุณตลอดการเยี่ยมชมบนเว็บไซต์ของเรา
 • โอเพ่นดูเรียนอาจใช้คุกกี้ถาวรหรือเว็บแคชเพื่อจดจำข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมเนื้อหาบนเว็บไซต์ของผู้ใช้เอาไว้ เช่น โจทย์ที่อ่านล่าสุด ผลลัพธ์การทำโจทย์ ข้อมูลสำหรับเข้าสู่ระบบ สำหรับอำนวยความสะดวกในการใช้งานและการเรียนรู้เนื้อหาวิชาการให้แก่ผู้ใช้
 • โอเพ่นดูเรียนยังใช้คุกกี้ถาวรหรือพิกเซลแท็กเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการเข้าชมเว็บไซต์โอเพ่นดูเรียนของท่าน การเข้าเยี่ยมชมของท่านทำให้เราสามารถปรับปรุงเว็บไซต์และบริการ อีกทั้งปรับแต่งโฆษณาของเรา (ทั้งทางอีเมล บทเว็บไซต์ของเรา และบนเว็บไซต์อื่น) ให้เป็นไปตามความสนใจของผู้ใช้งาน คุกกี้และพิกเซลแท็กเหล่านี้เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหน้าเว็บที่ท่านเข้าชมบนเว็บไซต์ของเรา
 • นโยบายเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลบนโมบายล์แอพพลิเคชัน
 • แอพพลิเคชั่นของโอเพ่นดูเรียน ไม่มีการดึงข้อมูลส่วนบุคคลจากอุปกรณ์ (device) ของคุณนอกเหนือจากที่คุณได้กรอกในแบบฟอร์มขอใช้บริการด้วยตนเอง
 • สถิติหรือผลลัพธ์การอ่านเนื้อหาวิชาการภายในแอพพลิเคชั่นของคุณ จะถูกส่งผ่านอินเตอร์เน็ตเพื่อเก็บรักษาในเซิฟเวอร์ของโอเพ่นดูเรียน เพื่อประโยชน์ในการใช้งานข้ามอุปกรณ์และข้ามแพลตฟอร์ม
 • แอพพลิเคชั่นของโอเพ่นดูเรียน อาจใช้พื้นที่เก็บข้อมูลในอุปกรณ์ของคุณเพื่อบันทึกเนื้อหาวิชาการสำหรับการอ่านแบบออฟไลน์
 • โอเพ่นดูเรียนใช้ระบบการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานแอพพลิเคชั่นผ่านระบบของผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ข้อมูลที่ส่งให้ผู้ให้บริการเหล่านี้ เป็นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตพื้นฐานและพฤติกรรมการใช้งานแอพพลิเคชั่นเท่านั้น ไม่มีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตนของคุณได้
 • โอเพ่นดูเรียนอาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่ได้แจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น ทางโอเพ่นดูเรียนจึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของบริษัท โอเพ่นดูเรียน จำกัด ( OpenDurian Co., Ltd.)
  ในกรณีที่คุณมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบาย ความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ทางโอเพ่นดูเรียนยินทีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของโอเพ่นดูเรียน โดยการติดต่อ หน่วยบริการความสุข โอเพ่นดูเรียน