O-NET คณิตศาสตร์ ม.6 กุมภาพันธ์ 2559
ข้อสอบเน้นพื้นฐานคณิตศาสตร์ ไม่ซับซ้อน ทบทวนดีๆ ก็ทำได้แล้ว

ข้อสอบ O-NET เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าออกเฉพาะเนื้อหาคณิตหลักเท่านั้น สำหรับปีนี้มีทั้งหมด 40 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยข้อ 1 - 32 เป็นข้อสอบช้อยส์ 5 ตัวเลือก และข้อ 33 - 40 เป็นแบบฝนคำตอบ ทั้ง 40 ข้อ ข้อละ 2.5 คะแนน เท่ากันหมด

บทที่ออกข้อสอบเยอะยังคงเป็นลำดับและอนุกรม กับสถิติ เช่นเคย ที่สำคัญสำหรับบทสถิติคือมีการเอาเรื่องส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกับความแปรปรวนของ "กลุ่มตัวอย่าง" มาออกด้วย จากที่ไม่เคยออกมาก่อนเลย แสดงว่าเราต้องฝึกเรื่องการตีความโจทย์สถิติให้มากขึ้นว่าข้อไหนเป็นกลุ่มประชากรหรือข้อไหนเป็นกลุ่มตัวอย่าง

เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ข้อสอบชุดนี้มีจำนวนข้อยากมากขึ้น แต่ก็มีจำนวนข้อง่ายมากขึ้นเช่นกัน เรียกได้ว่าง่ายก็ง่ายเว่อร์ไปเลย โดยเฉพาะข้อสอบส่วนที่ให้ฝนคำตอบ ง่ายและสามารถทำได้อย่างรวดเร็วถ้าเราทบทวนมาดี

ความหมายของสัญลักษณ์ : ไม่กำหนด ง่าย ยากปานกลาง ยาก ยากที่สุด
ฝึกทำโจทย์แบบชิลๆ
น้องๆ สามารถเลือกทำโจทย์ได้ตามต้องการ ไม่มีการจับเวลา ไม่มีการนับคะแนน ตอบผิดแล้ว สามารถตอบใหม่ได้ สิ่งสำคัญ ก็คือ ควรทำความเข้าใจกับวิธีทำในเฉลยละเอียด การเรียนคณิตศาสตร์ให้ได้คะแนนดี ต้องเรียนด้วยการลองทำโจทย์เยอะๆ
เคล็ดลับจากติวเตอร์
ระหว่างอ่านเฉลย อย่าลืมมองหา "เคล็ดลับจากติวเตอร์" กรอบสีเขียว เพื่อเรียนวิธีลัด ตีโจทย์แตก เร็ว แวร๊ง!