PAT 6 มีนาคม 2554

ข้อสอบ PAT 6 มีนาคม 2553 เพิ่มเติมความยากขึ้นมาอีกระดับ

ข้อสอบ PAT 6 มีนาคม 2554 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ชุดนี้เริ่มเพิ่มความยากขึ้นมาอีกสเต๊ป บอกเลยว่ามันไม่ง่ายเอาซะเลย จนทำให้น้อง ๆ หลายคนเริ่มบ่นกันมากขึ้น เนื้อหาของข้อสอบก็จะมาในแนวทดสอบความรู้พื้นฐานทั่วไปในด้านของศิลปะเหมิือนกับข้อสอบชุดก่อนหน้านี้นั่นเอง ส่วนข้อสอบก็แบ่งออกเป็น 2 พาร์ทเช่นเคย พาร์ทแรกเป็นแบบปรนัย มี 4 ช้อยส์ 90 ข้อ และพาร์ทที่ 2 แบบเติมคำให้สัมพันธ์กับโจทย์ที่ให้มา 10 ข้อ รวม 100 ข้อ เวลาที่ใช้ในการทำข้อสอบนั้นแน่นอนว่าก็ยังคงเป็น 3 ชั่วโมงเหมือนเดิมเป๊ะ ท้ายนี้อยากจะฝากถึงน้อง ๆ ทุกคนว่าพยายามหมั่นฝึกทำข้อสอบบ่อย ๆ ให้พอดีกับเวลาที่กำหนดไว้จนเกิดความเคยชินจะได้ไม่พลาดนะจ๊ะ

100 ข้อ

 1. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 1 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 2. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 2 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 3. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 3 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 4. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 4 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 5. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 5 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 6. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 7. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 7 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 8. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 8 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 9. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 9 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 10. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 10 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 11. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 11 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 12. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 12 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 13. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 13 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 14. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 14 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 15. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 15 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 16. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 16 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 17. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 17 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 18. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 18 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 19. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 19 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 20. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 20 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 21. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 21 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 22. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 22 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 23. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 23 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 24. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 24 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 25. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 25 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 26. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 26 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 27. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 27 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 28. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 28 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 29. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 29 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 30. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 30 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 31. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 31 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 32. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 32 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 33. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 33 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 34. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 34 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 35. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 35 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 36. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 36 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 37. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 37 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 38. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 38 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 39. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 39 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 40. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 40 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 41. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 41 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 42. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 42 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 43. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 43 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 44. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 44 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 45. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 45 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 46. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 46 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 47. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 47 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 48. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 48 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 49. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 49 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 50. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 50 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 51. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 51 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 52. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 52 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 53. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 53 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 54. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 54 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 55. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 55 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 56. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 56 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 57. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 57 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 58. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 58 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 59. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 59 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 60. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 60 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 61. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 61 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 62. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 62 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 63. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 63 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 64. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 64 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 65. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 65 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 66. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 66 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 67. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 67 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 68. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 68 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 69. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 69 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 70. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 70 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 71. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 71 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 72. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 72 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 73. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 73 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 74. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 74 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 75. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 75 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 76. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 77. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 77 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 78. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 78 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 79. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 79 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 80. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 80 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 81. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 81 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 82. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 82 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 83. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 83 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 84. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 84 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 85. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 85 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 86. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 86 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 87. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 87 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 88. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 88 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 89. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 89 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 90. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 90 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 91. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 91 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 92. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 92 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 93. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 93 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 94. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 94 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 95. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 95 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 96. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 96 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 97. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 97 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 98. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 98 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 99. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 99 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 100. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 100 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์