ภาพสะท้อนเข้าสู่กระจกด้านหน้าจะมีวัตถุปรากฏได้มากที่สุดกี่ชิ้น

 

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า