รูปทรง (Form) เรขาคณิตที่เรียงต่อกันในข้อใด ให้ความรู้สึกถึงการเคล่ื่อนที่

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า