ภาพในข้อใดมีการจัดกลุ่มรูปร่างแตกต่างกันจากข้ออื่น

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า