จากภาพที่กำหนด ภาพ ก. "ผู้หญิงร้องให้" (Weeping Women) และ ภาพ ข. "มาริลีน มอนโร" (Marilyn Monroe) เป็นผลงานทัศนศิลป์โดยทัศนศิลปินได้หยิกยกใบหน้าผู้หญิงนำมาเสนอเป็นผลงานศิลปะในกระบวนแบบ (Style) เฉพาะตนอย่างงดงามและมีความหมายจนได้การยอมรับและมีชื่อเสียงของโลก

   

    ภาพ ก "ผู้หญิงร้องไห้"      

 

ภาพ ข "มาริลิน มอนโร"

หมวด A ลัทธิ

1 ลัทธิเหนือจริง (Surrealism)
2 ลัทธิบาศก์นิยม (Cubism)
3 ศิลปะประชานิยม (Pop Art)
4 ศิลปะนามธรรม (Abstract Art)
5 ศิลปะร่วมสมัย (Contemporary Art)
6 ลัทธิสัจจะนิยม (Realism)
7 ลัทธิลวงตา (Op Art)

หมวด B ศิลปิน

1 ยอร์ช ซอร์ราต์ (Georgre Seurat)
2 ฮวน มีโร (Joan Miro)
3 ปาโบล ปิกัสโซ่ (Pablo Picasso)
4 อองรี มาติสส์ (Henri Matisse)
5 แอนดี วอร์โฮล (Andy Warhol)
6 รอยลิสเตนสตีน (Roy Listenstine)
7 โคลด โมเนต์ (Claude Monet)

หมวด C รูปแบบ

1 เหมือนจริง (Realistic)
2 กึ่งนามธรรม (Semi Abstract)
3 นามธรรม (Abstract)
4 อุดมคติ (Idealistic)
5 เหนือจริง (Surrealist)
6 จินตนาการ (Imagination)
7 ประทับใจ (Impression)

 

จากภาพตัวอย่าง ก และ ข ที่กำหนดให้ลักษณะภาพ ก และ ภาพ ข เป็นผลงานศิลปะลัทธิใด ให้เลือกในหมวด A 2 ตัวเลือก , ศิลปินคนเขียนภาพ ก ชื่ออะไรให้เลือกในหมวด B 1 ตัวเลือก แนวงานของทัศนศิลป์ ภาพ ก. ได้คลี่คลายเป็นผลงานลักษณะใดให้เลือกในหมวด C 1 ตัวเลือก

 

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า