ผืนผ้าที่มีภาพพระพุทธเจ้าหรือภาพพุทธประวัติ นิยมแขวนไว้บูชาหรือแขวนไว้ในสถานที่จัดพิธีกรรมทางศาสนา เรียกว่าอะไร

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า