ข้อใดต่อไปนี้ ไม่จัด อยู่ในประเภทงานศิลปะประดิษฐ์

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า