The Entertainer

จากโจทย์โน้ตห้องที่ 5 ตำแหน่งเครื่องหมาย ดอกจัน * ตรงกับคอร์ดใด

 

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า