ความแตกต่างกันทางสุนทรียะของพระพุทธรูปปางลีลา 2 องค์นี้คืออะไร

   องค์ ก.

องค์ ข.

 

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอีดยจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า