ช่างเขียนจิตรกรรมไทยโบราณ นำเปลือกต้นการเวกหรือกระดังงามาใช้สำหรับเขียนภาพใด

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ  นี้จ้า