ณ หมู่บ้านแห่งหนึ่ง มีแต่คนไม่ฉลาดและอ่อนแอ จะจับจะถืออะไรก็ตกหล่นเสมอหากหมู่บ้านนี้การพัฒนาสร้างท่อระบายน้ำ ฝาท่อของหมู่บ้านนี้ควรเป็นรูปร่างอย่างไร

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอีดยจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า