ประติมากรรม 2 ภาพนี้ แตกต่างกันในด้านใดมากที่สุด

     วินัสแห่งวิลเลนดอร์ฟ    

 อะโฟรไดร์แห่งเกาะเมลอส

                     

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า