ผู้มีหน้าที่บันทึกเสียง , ตัดต่อ , ปรับแต่ง , แก้ไขดนตรีและขับร้องในห้องบันทึกเสียงคือข้อใด

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า