จากรูปภาพ แสดงความเกี่ยวข้องกับตัวเลือกใดที่สุด

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า