ประวัติศาสตร์ศิลป์สะท้อนวิวัฒนาการงานสร้างสรรค์ศิลปะของมนุษยชาติตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงยุคปัจจุบันถ้ากล่าวถึง ศิลปะตะวันตก หมายถึงข้อใด

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า