สถาปัตยกรรมไทยในสมัยใดที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะตะวันตก มีลักษณะโค้งกลม (Round Arch) และโค้งแหลม (Pointed Arch) ในส่วนของประตู หน้าต่าง

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า