จากภาพที่กำหนด ภาพ ก. "ผู้หญิงร้องให้" (Weeping Women) และ ภาพ ข. "มาริลีน มอนโร" (Marilyn Monroe) เป็นผลงานทัศนศิลป์โดยทัศนศิลปินได้หยิกยกใบหน้าผู้หญิงนำมาเสนอเป็นผลงานศิลปะในกระบวนแบบ (Style) เฉพาะตนอย่างงดงามและมีความหมายจนได้การยอมรับและมีชื่อเสียงของโลก

 ภาพ ก "ผู้หญิงร้องไห้"      

ภาพ ข "มาริลิน มอนโร"


หมวด C รูปแบบ

1 เหมือนจริง (Realistic)
2 กึ่งนามธรรม (Semi Abstract)
3 นามธรรม (Abstract)
4 อุดมคติ (Idealistic)
5 เหนือจริง (Surrealist)
6 จินตนาการ (Imagination)
7 ประทับใจ (Impression)

หมวด E องค์ประกอบ

1 ทิศทางการเคลื่อนไหว
2 เส้น
3 รูปทรง
4 น้ำหนัก , แสง - เงา
5 มิติ
6 พื้นผิว
7 ที่ว่าง

หมวด F เนื้อหา

1 สนุกสนาน
2 โศกเศร้า
3 สวยงาม
4 น่ากลัว
5 น่าสงสาร
6 น่ารัก
7 สดใส

 

ภาพ ก และ ข องค์ประกอบของทัศนธาตุุที่เป็นแกนเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนให้เลือกจากหมวด E 1 ตัวเลือก, ภาพ ก แสดงเนื้อหาใดให้เลือกจากหมวด F 1 ตัวเลือก ภาพ ข มีรูปแบบใดที่โดดเด่นให้เลือกจากหมวด C 1 ตัวเลือก

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า