จากภาพที่กำหนด ภาพ ก. "ผู้หญิงร้องให้" (Weeping Women) และ ภาพ ข. "มาริลีน มอนโร" (Marilyn Monroe) เป็นผลงานทัศนศิลป์โดยทัศนศิลปินได้หยิกยกใบหน้าผู้หญิงนำมาเสนอเป็นผลงานศิลปะในกระบวนแบบ (Style) เฉพาะตนอย่างงดงามและมีความหมายจนได้การยอมรับและมีชื่อเสียงของโลก

 ภาพ ก "ผู้หญิงร้องไห้"

ภาพ ข "มาริลิน มอนโร"


หมวด B ศิลปิน

1 ยอร์ช ซอร์ราต์ (Georgre Seurat)
2 ฮวน มีโร (Joan Miro)
3 ปาโบล ปิกัสโซ่ (Pablo Picasso)
4 อองรี มาติสส์ (Henri Matisse)
5 แอนดี วอร์โฮล (Andy Warhol)
6 รอยลิสเตนสตีน (Roy Listenstine)
7 โคลด โมเนต์ (Claude Monet)

หมวด C รูปแบบ

1 เหมือนจริง (Realistic)
2 กึ่งนามธรรม (Semi Abstract)
3 นามธรรม (Abstract)
4 อุดมคติ (Idealistic)
5 เหนือจริง (Surrealist)
6 จินตนาการ (Imagination)
7 ประทับใจ (Impression)

หมวด D เทคนิค

1 สีอะคริลิก (Acrylic)
2 สีน้ำมัน (Oil)
3 เทคนิคผสม (Mixed Technics)
4 ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม (Silk Screen)
5 ภาพพิมพ์แกะไม้ (Wood Cut)
6 ภาพพิมพ์หิน (Lighography)
7 ถ่านไม้ (Charcoal)

 

ลักษณะผลงาน ภาพ ก และ ข จะมีลักษณะรูปแบบทางความคิดร่วมกัน ให้เลือก จากหมวด C1 ตัวเลือก , เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงาน ภาพ ก และ ข มีลักษณะเป็นเทคนิคเฉพาะตัวให้เลือกจากหมวด D 2 ตัวเลือก ศิลปินร่วมสมัยกับศิลปินผู้เขียนภาพ ข ให้เลือกจากหมวด B 1 ตัวเลือก

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า