จากภาพที่กำหนด ภาพ ก. "ผู้หญิงร้องให้" (Weeping Women) และ ภาพ ข. "มาริลีน มอนโร" (Marilyn Monroe) เป็นผลงานทัศนศิลป์โดยทัศนศิลปินได้หยิกยกใบหน้าผู้หญิงนำมาเสนอเป็นผลงานศิลปะในกระบวนแบบ (Style) เฉพาะตนอย่างงดงามและมีความหมายจนได้การยอมรับและมีชื่อเสียงของโลก

 ภาพ ก "ผู้หญิงร้องไห้"

ภาพ ข "มาริลิน มอนโร"


หมวด D เทคนิค

1 สีอะคริลิก (Acrylic)
2 สีน้ำมัน (Oil)
3 เทคนิคผสม (Mixed Technics)
4 ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม (Silk Screen)
5 ภาพพิมพ์แกะไม้ (Wood Cut)
6 ภาพพิมพ์หิน (Lighography)
7 ถ่านไม้ (Charcoal)

หมวด E องค์ประกอบ

1 ทิศทางการเคลื่อนไหว
2 เส้น
3 รูปทรง
4 น้ำหนัก , แสง - เงา
5 มิติ
6 พื้นผิว
7 ที่ว่าง

หมวด F เนื้อหา

1 สนุกสนาน
2 โศกเศร้า
3 สวยงาม
4 น่ากลัว
5 น่าสงสาร
6 น่ารัก
7 สดใส

 

เนื้อหาของภาพ ข สะท้อนถึงนัยความหมายใด ให้เลือกจากหมวด F 2 ตัวเลือก มีองค์ประกอบของทัศนธาตุระดับรองลงมาจากข้อ 93 คือข้อใดให้เลือกจากหมวด 

E 2 ตัวเลือกเทคนิคที่สามารถนำไปใช้เขียนภาพสีได้สะดวกรวดเร็วให้เลือกจากหมวด D 1 ตัวเลือก

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอีดยจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า