ภาษาทางทัศนศิลป์ปรากฏผ่านผลงานพระพุทธรูปปางลีลา สมัยสุโขทัย คือข้อใด

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า