รูปแบบการแสดงในข้อใด ไม่ใช้ วรรณกรรมเรื่อง รามเกียรติ์ เป็นวรรณกรรมในการแสดง

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า