ศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับคุณค่าอุดมคดิทางความงามหมายถึงข้อใด

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า