งานออกแบบใดที่มีวัตถุประสงค์การออกแบบแตกต่างไปจากข้ออื่น

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า