รูปในข้อใดที่พัฒนามาจากภาพต้นแบบมากที่สุด

 

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า