ของที่ระลึกข้อใดถือว่าเป็นการออกแบบอย่างมีความคิดสร้างสรรค์

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า