ประเทศใดเป็นศูนย์กลางของ "ยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยา"

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า