ข้อใดมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า "สีเอกรงค์" มากที่สุด

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า