หัวเสาในสถาปัตยกรรมกรีกที่มีรูปใบไม้เป็นส่วนประกอบคือข้อใด

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า