ศิลปะในข้อใดมีรูปแบบที่ง่ายต่อการรับรู้ และสื่อความหมายมากที่สุด

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า