จากโน้ตเพลง The Entertainer ใช้สำหรับตอบคำถามข้อ 73 -77

The Entertainer

จากโจทย์โน้ตใด มีระดับเสียงสูงสุด

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า