ข้อใด ไม่ใช่ เครื่องแต่งตัวของนางละครไทย

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้ครับ