เทคนิดการเขียนภาพต่อไปนี้ ข้อใดมีการใช้วัสดุเหมาะสมกับการนำไปใช้ทางศิลปะ

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอีดยจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า