ข้อใดที่มีลักษณะเป็นสีเหลืองถูกบดละเอียด ผสมกับกาวยางมะขวิดใช้สำหรับทาลงบนพื้นที่เตรียมไว้เพื่อกันพื้นที่สำหรับปิดทองลายรดน้ำ

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า