ข้อใดตรงกับคำว่า "การออกแบบสื่อสารมากที่สุด"

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า