ภาพประกอบนี้เป็นเครื่องแต่งกายนาฎศิลป์สากลประเภทใด

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า