ผู้ริเริ่มและมีบทบาทสำคัญต่อศิลปะร่วมสมัยใหม่ในประเทศไทยคือท่านใด

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า