ข้อสอบ / แบบฝึกหัด
จำนวนข้อสอบ: 195 ข้อ
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
ข้อ 13
ข้อ 14
ข้อ 15
ข้อ 16
ข้อ 17
ข้อ 18
ข้อ 19
ข้อ 20
ข้อ 21
ข้อ 22
ข้อ 23
ข้อ 24
ข้อ 25
ข้อ 26
ข้อ 27
ข้อ 28
ข้อ 29
ข้อ 30
ข้อ 31
ข้อ 32
ข้อ 33
ข้อ 34
ข้อ 35
ข้อ 36
ข้อ 37
ข้อ 38
ข้อ 39
ข้อ 40
ข้อ 41
ข้อ 42
ข้อ 43
ข้อ 44
ข้อ 45
ข้อ 46
ข้อ 47
ข้อ 48
ข้อ 49
ข้อ 50
ข้อ 51
ข้อ 52
ข้อ 53
ข้อ 54
ข้อ 55
ข้อ 56
ข้อ 57
ข้อ 58
ข้อ 59
ข้อ 60
ข้อ 61
ข้อ 62
ข้อ 63
ข้อ 64
ข้อ 65
ข้อ 66
ข้อ 67
ข้อ 68
ข้อ 69
ข้อ 70
ข้อ 71
ข้อ 72
ข้อ 73
ข้อ 74
ข้อ 75
ข้อ 76
ข้อ 77
ข้อ 78
ข้อ 79
ข้อ 80
ข้อ 81
ข้อ 82
ข้อ 83
ข้อ 84
ข้อ 85
ข้อ 86
ข้อ 87
ข้อ 88
ข้อ 89
ข้อ 90
ข้อ 91
ข้อ 92
ข้อ 93
ข้อ 94
ข้อ 95
ข้อ 96
ข้อ 97
ข้อ 98
ข้อ 99
ข้อ 100
ข้อ 101
ข้อ 102
ข้อ 103
ข้อ 104
ข้อ 105
ข้อ 106
ข้อ 107
ข้อ 108
ข้อ 109
ข้อ 110
ข้อ 111
ข้อ 112
ข้อ 113
ข้อ 114
ข้อ 115
ข้อ 116
ข้อ 117
ข้อ 118
ข้อ 119
ข้อ 120
ข้อ 121
ข้อ 122
ข้อ 123
ข้อ 124
ข้อ 125
ข้อ 126
ข้อ 127
ข้อ 128
ข้อ 129
ข้อ 130
ข้อ 131
ข้อ 132
ข้อ 133
ข้อ 134
ข้อ 135
ข้อ 136
ข้อ 137
ข้อ 138
ข้อ 139
ข้อ 140
ข้อ 141
ข้อ 142
ข้อ 143
ข้อ 144
ข้อ 145
ข้อ 146
ข้อ 147
ข้อ 148
ข้อ 149
ข้อ 150
ข้อ 151
ข้อ 152
ข้อ 153
ข้อ 154
ข้อ 155
ข้อ 156
ข้อ 157
ข้อ 158
ข้อ 159
ข้อ 160
ข้อ 161
ข้อ 162
ข้อ 163
ข้อ 164
ข้อ 165
ข้อ 166
ข้อ 167
ข้อ 168
ข้อ 169
ข้อ 170
ข้อ 171
ข้อ 172
ข้อ 173
ข้อ 174
ข้อ 175
ข้อ 176
ข้อ 177
ข้อ 178
ข้อ 179
ข้อ 180
ข้อ 181
ข้อ 182
ข้อ 183
ข้อ 184
ข้อ 185
ข้อ 186
ข้อ 187
ข้อ 188
ข้อ 189
ข้อ 190
ข้อ 191
ข้อ 192
ข้อ 193
ข้อ 194
ข้อ 195
ความหมายของสัญลักษณ์ : ไม่กำหนด ง่าย ยากปานกลาง ยาก ยากที่สุด
ฝึกทำโจทย์แบบชิลๆ
น้องๆ สามารถเลือกทำโจทย์ได้ตามต้องการ ไม่มีการจับเวลา ไม่มีการนับคะแนน ตอบผิดแล้ว สามารถตอบใหม่ได้ สิ่งสำคัญ ก็คือ ควรทำความเข้าใจกับวิธีทำในเฉลยละเอียด การเรียนคณิตศาสตร์ให้ได้คะแนนดี ต้องเรียนด้วยการลองทำโจทย์เยอะๆ
เคล็ดลับจากติวเตอร์
ระหว่างอ่านเฉลย อย่าลืมมองหา "เคล็ดลับจากติวเตอร์" กรอบสีเขียว เพื่อเรียนวิธีลัด ตีโจทย์แตก เร็ว แวร๊ง!