PAT1 ตุลาคม 2559

ข้อสอบไม่เน้นถึก แต่วัดความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ความรู้

ลักษณะข้อสอบยังคงมี 45 ข้อ เป็นช้อยส์ 5 ตัวเลือก 30 ข้อ ข้อละ 6 คะแนน และข้อระบายคำตอบ 15 ข้อ ข้อละ 8 คะแนน รวม 300 คะแนน เช่นเดิม แต่จากสถิติผลการสอบ คะแนนเฉลี่ยเหลือเพียง 42.82 คะแนน ซึ่งลดลงจากรอบก่อนหน้านี้ และเกือบต่ำที่สุดในรอบ 5 ปี เลยทีเดียว ที่น่าตกใจอีกอย่างคือจำนวนคนที่ได้คะแนนในช่วง 0 - 30 คะแนน ที่ปกติจะมีอยู่ประมาณ 2 หมื่นคน รอบนี้โดดมาเป็น 8 หมื่น!!! เห็นแล้วแทบหงายหลังเลย

มาดูในส่วนของข้อสอบกันบ้าง ต้องบอกว่าระดับความยากใกล้เคียงกับ PAT1 ต.ค. 58 นะครับ แต่สิ่งที่ต่างกันคือรอบนี้ข้อสอบมาตรฐานสูงขึ้น พูดง่ายๆ คือแยกคนเดากับคนตั้งใจเตรียมตัวสอบออกได้ชัดเจนยิ่งขึ้น นั่นคือเหตุผลที่ผลคะแนนออกมาในลักษณะนี้ และจุดเด่นของข้อสอบก็คือข้อถึกลดลง โจทย์คำนวณน้อยลง แต่สิ่งที่ยากคือโจทย์วัดความเข้าใจของเรา ดูว่าเราสามารถเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้โจทย์ได้หรือไม่

ถ้าใครเน้นท่องจำหรือเน้นอ่านเทคนิคคิดลัดมา รับรองว่าเจอข้อสอบลักษณะนี้เข้าไป แย่แน่ครับ ตัวอย่างบทที่เน้นความเข้าใจมากๆ เช่น แคลคูลัส บทนี้มีทั้งประยุกต์ในบทตัวเอง เช่น การอินทิเกรตที่ทำตรงๆ ไม่ได้ แต่ต้องวาดกราฟแล้วหาพื้นที่เอา ซึ่งโจทย์ลักษณะนี้เคยออกสอบใน PAT1 ยุคเก่าๆ ซึ่งหายไปแล้วกลับมาอีกครั้งในรอบนี้ หรือแคลคูลัสที่เอาไปประยุกต์กับบทอื่นๆ เช่น เรขาคณิต ที่เราต้องเข้าใจความสัมพันธ์ของเส้นสัมผัสกับความชันของเส้นโค้ง และเอามาประยุกต์หาคำตอบ

ลำดับและอนุกรมเองก็ยังคงเป็นบทที่ยากเช่นเดิม โจทย์มีความซับซ้อนมากขึ้น เน้นให้เรารู้จักนำลำดับและอนุกรมหลายๆ รูปแบบ มาคำนวณในข้อเดียวกัน หรืออย่างเมทริกซ์ที่โจทย์ไม่เน้นให้เราคำนวณหลายๆ ขั้นตอน หรือคิดเลขถึกๆ แต่ให้เราหาคำตอบในรูปตัวแปรไปเลย ซึ่งวัดความเข้าใจพอสมควร

สถิติก็ยังคงเป็นบทที่ออกเยอะและควรเก็บคะแนนเช่นเดิม แต่ในปีนี้โจทย์เน้นความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของข้อมูล 2 ชุด ต้องรู้สมบัติของค่ากลางและการวัดการกระจายต่างๆ ที่น่าแปลกคือไม่มีเรื่องพื้นที่ใต้โค้งปกติออกมาในชุดนี้ แต่อย่าชะล่าใจนะครับ เตรียมตัวไว้ให้พร้อมเพราะรอบหน้าคงกลับมาแน่นอน

ข้อแนะนำในการสอบรอบถัดไปคือ อ่านข้อสอบและเฉลยซ้ำๆ จนสามารถอธิบายกับตัวเองได้ว่าเพราะอะไรจึงต้องคิดแบบนี้ ไม่ต้องเน้นเทคนิคคิดลัดอะไรเพราะการแข่งกับเวลาไม่ใช่เรื่องน่ากังวล แน่นอนว่าการเตรียมตัวแบบนี้นอกจากจะช่วยให้ทำข้อสอบได้แล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับมหาวิทยาลัยอีกด้วย

45 ข้อ

 1. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 1 ตรรกศาสตร์
 2. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 2 ตรรกศาสตร์
 3. ความยาก : ง่าย ข้อ 3 เซต
 4. ความยาก : ง่าย ข้อ 4 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ
 5. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 5 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ
 6. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 6 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 7. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 7 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 8. ความยาก : ยาก ข้อ 8 แคลคูลัส
 9. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 9 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ
 10. ความยาก : ง่าย ข้อ 10 จำนวนเชิงซ้อน
 11. ความยาก : ยาก ข้อ 11 ตรีโกณมิติ
 12. ความยาก : ง่าย ข้อ 12 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 13. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 13 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 14. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 14 กำหนดการเชิงเส้น
 15. ความยาก : ง่าย ข้อ 15 ความน่าจะเป็น
 16. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 16 เมทริกซ์
 17. ความยาก : ยาก ข้อ 17 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
 18. ความยาก : ยาก ข้อ 18 ตรีโกณมิติ
 19. ความยาก : โหดสัส ข้อ 19 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
 20. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 20 เมทริกซ์
 21. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 21 สถิติ
 22. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 22 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
 23. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 23 สถิติ
 24. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 24 เวกเตอร์
 25. ความยาก : ยาก ข้อ 25 ลำดับและอนุกรม
 26. ความยาก : ยาก ข้อ 26 แคลคูลัส
 27. ความยาก : ง่าย ข้อ 27 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 28. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 28 ลำดับและอนุกรม
 29. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 29 ความน่าจะเป็น
 30. ความยาก : ง่าย ข้อ 30 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 31. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 31 เซต
 32. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 32 เวกเตอร์
 33. ความยาก : โหดสัส ข้อ 33 ลำดับและอนุกรม
 34. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 34 ตรีโกณมิติ
 35. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 35 แคลคูลัส
 36. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 36 ลำดับและอนุกรม
 37. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 37 ตรีโกณมิติ
 38. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 38 ลิมิตและความต่อเนื่อง
 39. ความยาก : ง่าย ข้อ 39 สถิติ
 40. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 40 สถิติ
 41. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 41 สถิติ
 42. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 42 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 43. ความยาก : ยาก ข้อ 43 แคลคูลัส
 44. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 44 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 45. ความยาก : ยาก ข้อ 45 กำหนดการเชิงเส้น