คณิต 2 วิชาสามัญ 2559 (สอบ ธ.ค. 58)

คณิตศาสตร์สำหรับเด็กสายศิลป์ ออกแต่คณิตพื้นฐานเท่านั้น แนวเดียวกับ O-NET เป๊ะ

เป็นครั้งแรกที่มีการสอบคณิต 2 ในการสอบ 9 วิชาสามัญ ซึ่งคะแนนของการสอบคณิต 2 นั้นไว้ใช้สำหรับการยื่นเข้าคณะที่เป็นสายศิลป์ ดังนั้น เนื้อหาที่ออกข้อสอบจึงเป็นเนื้อหาคณิตพื้นฐานเท่านั้น ระดับความยากง่ายก็เหมือนกับ O-NET เลย

คณิต 2 มีข้อสอบจำนวน 30 ข้อ เวลา 90 นาที ต่างจาก O-NET ที่มี 40 ข้อ เวลา 120 นาที แต่เมื่อหารเวลาเฉลี่ยออกมาแล้ว จะเหลือข้อละ 3 นาที เท่ากัน ในส่วนของลักษณะข้อสอบคณิต 2 จะเป็นแบบช้อยส์ 5 ตัวเลือก ทั้ง 30 ข้อ โดยข้อ 1 -10 ข้อละ 2 คะแนน และข้อ 11 - 30 ข้อละ 4 คะแนน รวม 100 คะแนน เหมือนกับคณิต 1

หมายความว่า 10 ข้อแรก จะเป็นข้อสอบที่ค่อนข้างง่าย โจทย์ถามตรงๆ ไม่ซับซ้อน ควรเก็บคะแนนให้ได้ครบถ้วน ข้อสอบจะเริ่มยากตั้งแต่ข้อ 21 ขึ้นไป โดยส่วนใหญ่บทที่ยากคือลำดับและอนุกรม ส่วนที่เหลือจะมีทั้งยากและง่ายเฉลี่ยๆ กันไป

ข้อสอบส่วนใหญ่จะออกเหมือน O-NET บางข้อแค่เปลี่ยนตัวเลขจากข้อสอบ O-NET มาเลยด้วยซ้ำ แม้จะง่ายแต่คะแนนเฉลี่ยของข้อสอบชุดนี้อยู่ที่ 20.88 คะแนน เต็ม 100 เท่านั้น อาจเป็นเพราะเป็นการสอบครั้งแรก น้องๆ จึงยังไม่ทราบแนวทางการเตรียมตัว หากน้องๆ อยากทราบแนวข้อสอบอย่างละเอียด พี่ๆ โอเพ่นดูเรียน วิเคราะห์เอาไว้ให้แล้ว สามารถอ่านต่อได้เลยที่ อะไรกันนะ? คณิต 2 วิชาสามัญ คืออะไร เตรียมตัวยังไงดี

30 ข้อ

 1. ความยาก : ง่าย ข้อ 1 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ
 2. ความยาก : ยาก ข้อ 2 เลขยกกำลัง
 3. ความยาก : ง่าย ข้อ 3 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 4. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 4 ตรีโกณมิติ
 5. ความยาก : ง่าย ข้อ 5 พื้นฐานเรขาคณิต
 6. ความยาก : ง่าย ข้อ 6 ลำดับและอนุกรม
 7. ความยาก : ง่าย ข้อ 7 ลำดับและอนุกรม
 8. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 8 สถิติ
 9. ความยาก : ง่าย ข้อ 9 ความน่าจะเป็น
 10. ความยาก : ง่าย ข้อ 10 สถิติ
 11. ความยาก : ง่าย ข้อ 11 เลขยกกำลัง
 12. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 12 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ
 13. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 13 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ
 14. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 14 เลขยกกำลัง
 15. ความยาก : ยาก ข้อ 15 ตรีโกณมิติ
 16. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 16 ตรีโกณมิติ
 17. ความยาก : ยาก ข้อ 17 เซต
 18. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 18
 19. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 19 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 20. ความยาก : ง่าย ข้อ 20 ลำดับและอนุกรม
 21. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 21 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ
 22. ความยาก : ยาก ข้อ 22 ลำดับและอนุกรม
 23. ความยาก : ยาก ข้อ 23 ลำดับและอนุกรม
 24. ความยาก : ยาก ข้อ 24 เซต
 25. ความยาก : ง่าย ข้อ 25 ความน่าจะเป็น
 26. ความยาก : ง่าย ข้อ 26 ความน่าจะเป็น
 27. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 27 สถิติ
 28. ความยาก : ง่าย ข้อ 28 สถิติ
 29. ความยาก : ยาก ข้อ 29 สถิติ
 30. ความยาก : ง่าย ข้อ 30 สถิติ