คณิตศาสตร์ 9 วิชาสามัญ 2559 (สอบ ธ.ค. 58)

แนวทางข้อสอบสปีดเทสเหมือนเดิม ทำเร็วกว่าได้เปรียบ

ข้อสอบคณิตวิชาสามัญปี 2559 ง่ายกว่าปีก่อนๆ แต่ยังคงสไตล์เดิมๆ คือเป็นสปีดเทสเน้นต้องรู้เทคนิคลัดถึงจะทำโจทย์ได้เร็วทันเวลา

สิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดคือไม่มีข้อสอบเติมคำตอบ แต่เป็นช้อยส์ 5 ตัวเลือกทั้งหมด โดยข้อ 1 - 10 ข้อละ 2 คะแนน และข้อ 11 - 30 ข้อละ 4 คะแนน

10 ข้อแรก เป็นโจทย์พื้นฐาน ไม่ยาก ตรงไปตรงมา มีโจทย์แนว O-Net เข้ามาด้วย ทำให้เร็ว เก็บให้ไว ควรทำได้ทุกข้อ บางข้ออาจเหมือนจะต้องใช้เวลาทำเยอะอย่างเช่นระบบสมการ 3 สมการ ที่ต้องใช้เมทริกซ์ หรืออย่างโจทย์ตรีโกณมิติเรื่อง arc แต่ถ้ารู้เทคนิคจะช่วยให้สามารถหาคำตอบได้อย่างรวดเร็ว

ส่วนของข้อ 11 - 30 จะมีความซับซ้อนขึ้นกว่า 10 ข้อแรก แต่ไม่ใช่โจทย์ถึก เป็นโจทย์ที่อาศัยความเข้าใจและเทคนิคในการทำโจทย์ ควรวางแผนก่อนเริ่มคิดเพราะถ้าทำผิดแนวทางจะไม่ได้คำตอบ หรืออาจต้องใช้เวลาคิดนาน

โดยสรุปแล้ว คณิตศาสตร์ 9 วิชาสามัญชุดนี้เป็นโจทย์ Speed Test เช่นเดิมที่เห็นแล้วต้องทำได้เลย ไม่มีเวลาให้ทดลองนู่นนี่  ข้อไหนทำไม่ได้ก็ควรข้ามไปก่อน มีเวลาเหลือค่อยกลับมาทวนอีกรอบจะดีกว่า เวลา 90 นาที กับข้อสอบ 30 ข้อถือว่าอยู่ในระดับหืดขึ้นคอ แม้แต่ติวเตอร์เก่งๆ ก็ใช้เวลาทำเกือบพอดีเวลา เพราะฉะนั้นพี่แนะนำให้น้องๆ ฝึกทำแบบจับเวลา จะช่วยฝึกการบริหารเวลาได้มากครับ

30 ข้อ

 1. ความยาก : ง่าย ข้อ 1 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ
 2. ความยาก : ง่าย ข้อ 2 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ
 3. ความยาก : ง่าย ข้อ 3 เวกเตอร์
 4. ความยาก : ง่าย ข้อ 4 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 5. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 5 เมทริกซ์
 6. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 6 ตรีโกณมิติ
 7. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 7 สถิติ
 8. ความยาก : ง่าย ข้อ 8 ลิมิตและความต่อเนื่อง
 9. ความยาก : ง่าย ข้อ 9 ลำดับและอนุกรม
 10. ความยาก : ยาก ข้อ 10 แคลคูลัส
 11. ความยาก : ยาก ข้อ 11 จำนวนเชิงซ้อน
 12. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 12 ทฤษฎีจำนวน
 13. ความยาก : ง่าย ข้อ 13 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ
 14. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 14 ตรีโกณมิติ
 15. ความยาก : ง่าย ข้อ 15 เวกเตอร์
 16. ความยาก : ยาก ข้อ 16 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
 17. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 17 เมทริกซ์
 18. ความยาก : ง่าย ข้อ 18 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 19. ความยาก : ยาก ข้อ 19 เซต, ตรีโกณมิติ
 20. ความยาก : ง่าย ข้อ 20 ความน่าจะเป็น, สถิติ
 21. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 21 ความน่าจะเป็น
 22. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 22 สถิติ
 23. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 23 ลำดับและอนุกรม, สถิติ
 24. ความยาก : ยาก ข้อ 24 ลำดับและอนุกรม, แคลคูลัส
 25. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 25 แคลคูลัส
 26. ความยาก : ง่าย ข้อ 26 สถิติ
 27. ความยาก : ยาก ข้อ 27 ลำดับและอนุกรม
 28. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 28 จำนวนเชิงซ้อน
 29. ความยาก : ยาก ข้อ 29 เมทริกซ์
 30. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 30 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ