คณิต1 9วิชาสามัญ 60 (สอบ ธ.ค. 59)

ข้อสอบมีแนวทางเดียวกับ PAT1 เน้นความเข้าใจและประยุกต์ใช้

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็วๆ นี้

30 ข้อ

 1. ความยาก : ง่าย ข้อ 1 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ
 2. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 2 ทฤษฎีจำนวน
 3. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 3 ตรีโกณมิติ
 4. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 4 เวกเตอร์
 5. ความยาก : ง่าย ข้อ 5 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
 6. ความยาก : ยาก ข้อ 6 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 7. ความยาก : ง่าย ข้อ 7 สถิติ
 8. ความยาก : ง่าย ข้อ 8 ความน่าจะเป็น
 9. ความยาก : ง่าย ข้อ 9 ความน่าจะเป็น
 10. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 10 ลำดับและอนุกรม
 11. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 11 จำนวนเชิงซ้อน
 12. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 12 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ
 13. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 13 ทฤษฎีจำนวน
 14. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 14 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
 15. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 15 ตรีโกณมิติ
 16. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 16 ตรีโกณมิติ, เวกเตอร์
 17. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 17 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 18. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 18 เมทริกซ์
 19. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 19 เมทริกซ์, ลำดับและอนุกรม
 20. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 20 ความน่าจะเป็น
 21. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 21 สถิติ
 22. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 22 สถิติ
 23. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 23 แคลคูลัส
 24. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 24 แคลคูลัส
 25. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 25 ลำดับและอนุกรม, สถิติ
 26. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 26 ลำดับและอนุกรม, สถิติ
 27. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 27 แคลคูลัส
 28. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 28 ทฤษฎีจำนวน, ลำดับและอนุกรม
 29. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 29 จำนวนเชิงซ้อน
 30. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 30 เมทริกซ์, ความน่าจะเป็น