กำหนดให้ $m$ เป็นจำนวนเต็มบวกที่ทำให้

$\displaystyle \frac{2^{100}}{2^{100} - m}$ เป็นจำนวนเต็มบวก

แล้ว ผลบวกของค่า $m$ ที่เป็นไปได้ทั้งหมดเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

[ANS]$99\cdot2^{100} + 1$[/ANS]