กำหนดไฮเพอร์โบลารูปหนึ่งมีโฟกัสที่ $(-7, 1)$ และ $(5, 1)$

ถ้าเส้นกำกับเส้นหนึ่งของไฮเพอร์โบลานี้ ขนานกับเส้นตรง $\sqrt{2}x - y + 1 =0$ แล้ว สมการของไฮเพอร์โบลานี้ตรงกับข้อใด

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

[ANS]$\displaystyle \frac{(x+1)^2}{12} - \frac{(y-1)^2}{24} = 1$[/ANS]