กำหนดคะแนนสอบและน้ำหนักคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ของ ด.ช.จ้อย ดังนี้

  คะแนนที่ได้ (เต็ม $100$ คะแนน) น้ำหนักคะแนน
การบ้าน $85$ $20\%$
กลางภาค $65$ $40\%$
ปลายภาค $70$ $40\%$

คะแนนรวมวิชาคณิตศาสตร์ของ ด.ช.จ้อย คิดเป็นร้อยละเท่าใดต่อไปนี้

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

[step]คำนวณคะแนนของ ด.ช.จ้อย[/step]

นำคะแนนแต่ละการสอบคูณกับเปอร์เซ็นต์ค่าน้ำหนัก แล้วนำมารวมกัน จะได้

\begin{eqnarray*}
85\times 20\% + 65 \times 40\% + 70 \times 40\% &=& 17+26+28\\
&=& 71
\end{eqnarray*}

[ANS]$71$[/ANS]