กำหนดเวกเตอร์ $\vec{v} = (\sin 80^o + \sin 20^o) \vec{i} + a \vec{j} + b \vec{k}$

และ $|\vec{v} \times \vec{i}| = \sin 70^o + \sin 10^o$

แล้ว ค่าของ $|\vec{v}|^2$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

[ANS]$3$[/ANS]