กำหนดให้ $n$ เป็นจำนวนเต็มบวกที่หาร $3399$ แล้วเหลือเศษ $24$

ค่าของ $n$ ที่เป็นไปได้ทั้งหมด มีจำนวนเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

[ANS]$11$[/ANS]