คณิตศาสตร์ 7 วิชาสามัญ 2558

ข้อสอบสปีดเทส รู้เทคนิคมากกว่า ทำได้เร็วกว่า

ข้อสอบคณิตวิชาสามัญปี 2558 ยากขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แต่ยังคงสไตล์เดิมๆ คือเป็นสปีดเทสเน้นต้องรู้เทคนิคลัดถึงจะทำโจทย์ได้เร็วทันเวลา

30 ข้อ

 1. ความยาก : ง่าย ข้อ 1 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ
 2. ความยาก : ง่าย ข้อ 2 ทฤษฎีจำนวน
 3. ความยาก : ง่าย ข้อ 3 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
 4. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 4 ตรีโกณมิติ, เวกเตอร์
 5. ความยาก : ง่าย ข้อ 5 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 6. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 6 เมทริกซ์
 7. ความยาก : ง่าย ข้อ 7 สถิติ
 8. ความยาก : ง่าย ข้อ 8 ความน่าจะเป็น
 9. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 9 แคลคูลัส
 10. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 10 ลำดับและอนุกรม
 11. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 11 ทฤษฎีจำนวน
 12. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 12 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ
 13. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 13 จำนวนเชิงซ้อน
 14. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 14 เวกเตอร์
 15. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 15 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
 16. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 16 ตรีโกณมิติ
 17. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 17 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 18. ความยาก : ง่าย ข้อ 18 เมทริกซ์
 19. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 19 เมทริกซ์
 20. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 20 ความน่าจะเป็น
 21. ความยาก : ง่าย ข้อ 21 สถิติ
 22. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 22 สถิติ
 23. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 23 ลิมิตและความต่อเนื่อง
 24. ความยาก : ยาก ข้อ 24 ลำดับและอนุกรม, แคลคูลัส
 25. ความยาก : ยาก ข้อ 25 ลำดับและอนุกรม
 26. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 26 เมทริกซ์, ความน่าจะเป็น
 27. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 27 จำนวนเชิงซ้อน
 28. ความยาก : ง่าย ข้อ 28 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ
 29. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 29 ลำดับและอนุกรม
 30. ความยาก : ยาก ข้อ 30 จำนวนเชิงซ้อน, ลำดับและอนุกรม